Parquet White Carrara
Product Information
White Carrara/Dynasty White